Ý kiến độc giả:

Từ đóng cửa nhà xuất bản đến cấm đoán blog, CSVN tưởng thắng mà thua

Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến góp ý của độc giả trong tinh thần xây dựng, đối thoại, hòa nhã, tôn trọng và tích cực. Chúng tôi xin từ chối những ý kiến có tính cách đả phá, khích bác, chửi bới, sử dụng từ ngữ bất lịch sự.


Thân bài của thư tín:

Tên (hay bí danh):
Địa chỉ email của bạn:Các ý kiến đã đóng góp

(Theo thứ tự từ mới nhất trở đi)

18/02/2009 @ 13:41

truoc day toi o viet nam hang dem theo doi va nghe tin tuc radio dai chan troi moi .co nhung luc 5 den 7 nguoi ngoi nghe .vi trinh do va nhan thuc cua nguoi dan chung toi vi che do bop nghet nen nhieu luc nghe u binh luan cua ban phat thanh khong co su song phang va co tinh chat xa voi nhan thuc cua nguoi dan chung toi .cho nen tooi mong rang ban phat thanh muon dua mot tin tuc gi can phan tich ro rang va dung tu no sat vooi nguoi dan chung toi hon mot it nua de nguoi nghe de hieu hon [chan thanh cam on]

- nguyen cong huan