Email đến bạn bè bài viết:

CSVN chà đạp nhân quyền trong khi chuẩn bị xử phúc thẩm Giảng viên Phạm Minh Hoàng


(Bấm vào tựa đề trên để quay trở lại bài này, hoặc điền các chi tiết dưới đây để gửi đến cho người thân quen.)