Phim Ảnh

Việt Tân

JPEG - 11.9 kb

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
2530 Berryessa Rd #234, San Jose, CA 95132, USA.
Tel:(408) 347-8830; Email:lienlac@viettan.org

****

Việt Tân Họp Báo - Part 1Việt Tân Họp Báo - Part 2

>


Việt Tân Họp Báo - Part 3

>


Việt Tân Họp Báo - Part 4

>


Việt Tân Họp Báo - Part 5

>


đầu trang  |  In   |  Email   | 

Ý kiến độc giả

Góp ý kiến cho bài này
Các Nỗ Lực Tranh Đấu của Người Việt Trong Thời Gian Qua