Nghe đài Chân Trời Mới và đài Á Châu Tự Do (RFA)

Bạn hãy theo dõi đài Chân Trời Mới, phát thanh tại Việt Nam mỗi ngày từ 8:30 tối đến 9 giờ tối trên làn sóng trung bình 1503. Bảo bạn bè, gia đình, người thân hãy theo dõi đài Chân Trời Mới. Tường thuật lại những tin tức loan tải trên đài Chân Trời Mới cho những người chung quanh.

Đài Á Châu Tự Do phát thanh mỗi ngày từ 9:00 đến 10:00 tối trên làn sóng trung bình 1503. Ngoài ra còn phát thanh trên các làn sóng ngắn mỗi ngày từ 21:00-22:00 trên các tần số 5855, 9455, 9715, 11605, 11680, 12140 và từ 06:30-07:30 trên các tần số 7525, 11580, 11605, 13740, 15535, 15560


đầu trang  |  In   |  Email   | 

Ý kiến độc giả

Góp ý kiến cho bài này
Phá Vỡ Bức Màn Bưng Bít Thông Tin