`
Các Thanh Niên Yêu Nước

Chỉ được gặp Đặng Xuân Diệu trong 1 phút

(VRNs) - "Cán bộ trại giam chỉ cho gia đình thấy Diệu được một phút. Công an cho gia đình nhìn thấy em tôi còn sống, đó là một niềm vui của gia đình tôi mà ba năm nay gia đình mới được thấy Diệu. Diệu gầy gò, ốm yếu. Công an xốc nách Diệu vào bên trong cửa trại. Sự việc diễn ra nhanh quá chưa kịp nói chuyện gì với Diệu. Nếu tôi (...) (24/10/2014)

xem tiếp