`
Các Thanh Niên Yêu Nước

TNLT Nguyễn Đình Cương bị biệt giam, tuyệt thực 11 ngày

(VRNs) - “Anh Cương bị cùm chân và bị giam riêng trong một căn phòng nhỏ, kín và hẹp suốt mười một ngày (11 ngày, từ ngày 03.09 – 14.09). Ở trong căn phòng đó, anh Cương vừa ở, vừa đi tiểu tiện và đại tiện. Họ không cho anh tắm. Mỗi ngày, họ chỉ cho một nắm cơm nhỏ nhưng anh Cương không ăn nên anh đã tuyệt thực mười một ngày.” Gia (...) (25/09/2014)

xem tiếp