`
Các Thanh Niên Yêu Nước

Huyết thư của Tù Nhân Lương Tâm Đặng Xuân Diệu

(RadioCTM) - Từ nhà tù, anh Đặng Xuân Diệu đã gởi ra bên ngoài một mảnh vải tẩm máu của anh hoà loãng với nước và những lời trăn trối sau đây: DÂN NƯỚC ĐẠI VIỆT Sự thật sẽ giải thoát chúng ta Tôi khát khao sống trong một xã hội TỰ DO và CHÂN THẬT.Ở đó không chia giai cấp. Mọi người đối xử với nhau bằng TÌNH THƯƠNG và TRÁCH NHIỆM. Nhưng (...) (21/10/2014)

xem tiếp