`
Các Thanh Niên Yêu Nước

Tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu tiếp tục tranh đấu quyết liệt trong tù

(VRNs) - “Hiện nay sức khỏe của Diệu rất yếu. Diệu kêu cứu những người yêu chuộng công lý và hòa bình hãy quan tâm đến Diệu. Ngày 09.04.2014, Diệu tuyệt thực đến ngày thứ 16, để phản đối cán bộ K3 trại 5 Yên Định, Thanh Hóa đã không giải quyết các đơn khiếu nại của Diệu vào ngày 24.12.2013.” Ông Hà, anh trai của Đặng Xuân Diệu, (...) (12/04/2014)

xem tiếp