`
Các Thanh Niên Yêu Nước

TNLT Phêrô Nguyễn Đình Cương bị biệt giam

(Trịnh Nguyễn) - Trong chuyến thăm nuôi của gia đình TNLT Nguyễn Đình Cương cho biết, anh bị kỷ luật 10 ngày từ ngày 10 - 20/10/2014, sau đó anh tiếp tục bị biệt giam. Trong thời gian anh bị kỷ luật, thì anh bị cùm 1 chân, mỗi ngày anh chỉ được 1 nắm cơm, anh không được tắm, không được giặt đồ áo, mọi vấn đề ăn, ngủ, vệ sinh một nơi, (...) (16/11/2014)

xem tiếp