`
Các Thanh Niên Yêu Nước

Công an chận bắt và đánh đập TNLT Chu Mạnh Sơn

(Thùy An - RadioCMT) - Vào lúc 14 giờ chiều giờ Việt Nam ngày 30/10/2014, TNLT Chu Mạnh Sơn đã bị công an chận bắt tại phi trường Vinh khi anh đi đón bạn từ Sài Gòn ra thăm gia đình các TNLT khác. Tại đồn công an, anh Chu Mạnh Sơn đã bị đánh và bị phạt hành chánh. Để hiểu rõ sự việc xin mời quý thính giả theo dõi phần tường thuật của một bạn (...) (30/10/2014)

xem tiếp