`
Các Thanh Niên Yêu Nước

Gởi người em gái kiên cường trong lao tù

(Sơn Văn) - Có phải mùa Đông không Bé Ty? Anh nghe giá buốt tận đáy lòng. Trại nam Thanh Hóa sương mờ lối. Năm tháng ngày dài mãi nhớ mong. Biết em còn nhớ mái nhà xưa. Trại giam em ở biết bao mùa (23/08/2014)

xem tiếp