`
Các Thanh Niên Yêu Nước

TNLT Nguyễn Đình Cương bị biệt giam và cùm chân

(VRNs) - Nghệ An – Gia đình Tù nhân Lương tâm Thanh niên Công giáo Nguyễn Đình Cương cho biết, hiện nay, anh Cương đang tuyệt thực, anh đang bị kỷ luật và bị cùm chân. (12/09/2014)

xem tiếp